Medlem Spørgsmål og svar

Opgaveoversigten

Opgaveoversigten skal dannes på baggrund af en dialog mellem den enkelte lærer/børnehaveklasseleder om hvilke opgaver den enkelte lærer/børnehaveklasseleder skal løse i det kommende skoleår.

Opgaveoversigten er et  vigtigt dokumentet, idet opgaveoversigten er en opgørelse over de arbejdsopgaver din skoleleder forventer du skal løse i det kommende skoleår.

Byrådet har i "Samarbejdsgrundlaget" vedtaget at alle skolerne skal arbejde med den samme type opgaveoversigt.