Kredsstyrelsen

Forretningsorden

for Kredsstyrelsen i Danmarks Lærerforening Kreds...

Kredsstyrelsesmedlemmer

pr. 1. august 2021

Referater 2021

Kredsstyrelsens referater af møder afholdt i 2021

Referater 2020

Kredsstyrelsens referater for året 2020

Referater 2019

Her kan du finde referater fra de afholdte møder i...

Referater 2018

Her kan du finde referater fra de afholdte møder i...

Referater 2017

Her kan du finde referater fra de afholdte møder i...

Referater 2016

Her kan du finde referater fra de afholdte møder i...

Referater 2015

Her kan du finde referater fra de afholdte møder i...

TR-møde referater

Referater fra afholdte TR-møder