Særligt for Tillidsrepræsentanter

Som tillidsrepræsentant er du en nøgleperson i DLF

På denne side kan du finde nyttige links, som kan gøre dit virke som tillidsrepræsentant lettere.

I TR-håndbogen, som redigeres af Hovedforeningen, finder du redskaber og informationer, som du kan bruge i dit daglige arbejde som tillidsrepræsentant. Håndbogen giver en grundig indføring i stort set alle de emner, du kan støde på i dit arbejde som tillidsrepræsentant.

Alle links finder du i boksen til højre.  

Regelgrundlag for TR's arbejde

I Høje-Taastrup Kommune er TR's regelgrundlag defineret i den lokale  MED-aftale. Til højre er der link til den MED-aftale der er gældende i HTK.

Nyvalgt TR

Som TR i KReds 16 er du også automatisk Kredssttyrelsesmedlem, da Kreds 16 har en TR-styrelse. Det betyder, at du skal deltage i kredsstyrlesemøderne og dermed er med til at beslutte de politikker Kreds 16 skal arbejde efter, dette gælder også i arbejdet som TR på den enkelte arbejdsplads.

Som nyvalgte tillidsrepræsentant tilbydes du at gennemføre organisationsuddannelsen, hvis du ikke har været tillidsrepræsentant før. Du skal selv melde dig til uddannelsen. Desuden vil du jævnligt modtage skrivelser, TR-nyt mv. fra Danmarks Lærerforening. Alt sendes via mail.