Grønspættebogen

Kreds16_slider

Grønspættebogen for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

De centrale arbejdstidsaftaler er erstattet af et sæt arbejdstidsregler, som Folketinget har vedtaget ved lov uden foreningens medvirken.

 

 

 

 

Du kan som er lærer eller børnehaveklasseleder i folkeskolen, få styr på reglerne ved at slå op i
Grønspættebogen, som er et online værktøj udviklet af Danmarks
Lærerforening.

 

 

 

 

 

Gå ind på Grønspættebogen, som indeholder både foreningens og
kredsens kommentarer til de enkelte elementer i de gældende arbejdstidsregler i 
Høje-Taastrup Kommune.

 

 

 

 

 

 

G

rønspættebogen er todelt 

 

 

 

 

 

1. I rullegardinet under Emner findes en række konkrete emner, der knytter sig til lærerens og børnehaveklasselederens dagligdag.

 

 

2. I rullegardinet under Paragraffer findes selve lovteksten samt Danmarks Lærerforenings kommentarer til de enkelte paragraffer.