Løn og penge

Der er mange forskellige ansættelsesformer, når du er ansat i en kommune. Er du på anciennitetsløn eller grundløn? Er du ansat som lærer eller børnehaveklasseleder? Er du ansat som talehørelærer, psykolog eller konsulent? Find oplysninger om dit lønniveau nedenfor.
Lokalløn og forhandling Lokalløn og forhandling

Kreds 16 forhandler løn for dig i Høje-Taastrup

Lærer på Grundløn

Overenskomstansat som lærer på grundløn i Folkesko...

Lærer på Anciennitetsløn

Tjenestemandsansat som lærer på Anciennitetsløn i...

Børnehaveklasseleder på Grundløn

Overenskomstansat som børnehaveklasseleder på grun...

Børnehaveklasseleder på Anciennitetsløn

Tjenestemandsansat som børnehaveklasseleder på Anc...

Tale-hørekonsulenter

Ansat som tale-hørelærer ansat ved PPR

Psykologer

Ansat som psykolog(PPR)

UU-vejleder

Ansat som uddannelsesvejleder i HTK