Tale-hørekonsulenter

Ansat som tale-hørelærer ansat ved PPR

Tale-hørekonsulent

Som audiologopæd er du i Høje Taastrup kommune ansat som konsulent og får løn og tillæg derefter.  

Grundlønnen for skolekonsulenter er løntrin 45 + 12.000 kr. i årligt grundbeløb. Det udgører pr. 1. april 2023:

Løntrin 45 + 12.000 kr. 
40.110,97 kr.

Grundbeløbet på 12.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. april 2023 på 17.979,65 kr. og er medregnet i skemaet.

Derudover får du tillæg for hver undervisningstime, du har som tale-hørelærer. Tillægget er på  38,72 kr. per time per 1. april 2023 (gældende sats). 

Du kan læse den lokale konsulentaftale her. (pdf)