Tale-hørekonsulenter

Ansat som tale-hørelærer ansat ved PPR

Tale-hørekonsulent

Som audiologopæd er du i Høje Taastrup kommune ansat som konsulent og får løn og tillæg derefter.  

Grundlønnen for skolekonsulenter er løntrin 45 + 12.000 kr. i årligt grundbeløb. Det udgører pr. 1. april 2024:

Løntrin 45 + 12.000 kr. 
42.235,15 kr.

Grundbeløbet på 12.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. oktober 2023 på 18.931,80 kr. og er medregnet i skemaet.

OBS! Pr. 1. april 2019 er der indført et kvalifikationstillæg for konsulenter, der har 4 års ansættelse som konsulent. Tillægget er på 6.500 kr. i årligt grundbeløb. Det er pr. 1. april 2024 på 854,56 kr. pr. måned.

Du kan læse den lokale konsulentaftale her. (pdf)