Psykologer

Ansat som psykolog(PPR)

Psykolog

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som skolepsykolog

 Løn for skolepsykologer

Alle skolepsykologer er på samme grundløn. Grundlønnen er løntrin  44 + 7.000 kr. i årligt grundbeløb.

Løntrin 44 + 7.000 kr. (pr. 1. april 2024)
40.684,96 kr.

Grundbeløbet på 7.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. april 2024 på 11.043,55 kr. og er medregnet i skemaet.    

Skolepsykologer på løntrin 43 steg til løntrin 44 pr. 1.4. 2016.

Skolepsykologer ansat før 1.4. 2016 der i kraft af lokale eller centrale aftaler er aflønnet på løntrin 45 eller højere bevarer hidtidige løntrin og får i stedet et tillæg på 5.500 kr. i årligt grundbeløb.

Det er 8.677,08 kr. pr. 1. april 2024.

OBS! Pr. 1. april 2019 er der indført et kvalifikationstillæg for konsulenter, der har 4 års ansættelse som konsulent. Tillægget er på 6.500 kr. i årligt grundbeløb. Det er p.t. på 854,56 kr. pr. måned. 

Fritvalgsordning

Alle er desuden omfattet af et fritvalgstillæg. Tillægget udgør pr. 1. april 2022 1,38 % af den pensionsgivende løn, og det frie valg består i, at ansatte kan vælge, om pågældende vil have tillægget udbetalt eller indsat i Lærernes Pension A/S.

Valget foretages ved ansættelsen, hvor den ansatte skriftligt skal give besked, om man ønsker fritvalgstillæg eller ekstra pensionsbidrag. Ansatte kan ændre valget ved senest 1. oktober skriftligt at give besked. Ændringen vil så ske den første 1. januar derefter.

 

Løn for ledende skolepsykologer

Som ledende skolepsykolog eller psykolog med særlige beføjelser er du ansat på lederoverenskomsten. Du kan læse mere på Skolelederforeningens hjemmeside.

 

Lokale lønforhandlinger

Hvis du er ansat som skolepsykolog eller ledende skolepsykolog, er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn. 

   

Tillæg

Har du en autorisation som psykolog, får du et årligt tillæg på 34.900 kr. i grundbeløb (år 2000-niveau). Det svarer til 4.588,33 kr. om måneden per 1. april 2024.
Du har også mulighed for at få funktions- og kvalifikationstillæg samt resultatløn. Det er kreds 16 der aftaler eventuelle tillæg for dig.