UU-vejleder

Ansat som uddannelsesvejleder i HTK

UU-vejleder

Som uddannelsesvejleder er du i Høje Taastrup kommune ansat som lærer og aflønnes derefter. Du følger ikke tillæggene for lærerne, men får i stedet et funktionstillæg for at være UU-vejleder på 1.038,62 kr. pr. måned (pr. 1.04.2024).

 

Fritvalgstillæg

Desuden får du (pr. 1. april 2022) et tillæg på 1,38% af den samlede pensionsgivende løn. Tillægget er ikke pensionsgivende. I stedet for at modtage tillægget som løn kan du vælge at forhøje dit pensionsbidrag med 1,38 procentpoint. Hvis du ønsker pensionsforhøjelse i stedet for løntillægget, skal du meddele det til din leder inden en 1. oktober. Ændringen træder herefter i kraft pr. efterfølgende 1. januar