Børnehaveklasseleder på Anciennitetsløn

Tjenestemandsansat som børnehaveklasseleder på Anciennitetsløn i Folkeskolen.

Anciennitetsløn for børnehaveklasseledere i folkeskolen

Alle, der 31. marts 2000 var på løntrin 27 eller derover forblev på anciennitetslønsystemet.

Lønnen fremgår af bestemmelserne i Protokollat 2 til Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Det er specielt i §§ 1 og 2, at bestemmelserne om løn for ansatte i anciennitetslønsystemet findes. Her kan du finde overenskomsten.

Den centrale slutløn, som stort set alle på anciennitetslønsystemet aflønnes efter, er på løntrin 36 + 6.600 (31.03.2000).

 

Høje-Taastrup

           

Løntrin 36  

34.862,08 kr. 

+ 6.600 (pr. 1. april 2024 på 10.412,49 kr. årligt)

867,71 kr.

Månedsløn

35.729,79 kr. 


Undervisertillæg

Per 1. april 2024 får du et månedligt undervisertillæg på 2.024,65 kr., der dækker undervisningstimer efter det ”udvidende undervisningsbegreb” op til og med 835 timer pr. skoleår og erstatter det tidligere timebaserede undervisningstillæg.

Undervisningstillæg
Hvis du har flere end 835 undervisningstimer på et skoleår, får du både som grundlønnet og anciennitetslønnet et tillæg på 141,99  kr. per undervisningstime. 

 

Andre tillæg

Centralt er der aftalt funktionstillæg for en række opgaver. Fx specialundervisning i særlige klasser, tale-/høreundervisning og Dansk som Andetsprog. Her finder du de "Særlige tillæg".

Lokalt er der aftalt funktionstillæg og kvalifikationstillæg. Fx for selvstyrende team og kompetenceudvikling eller Pædagogisk Diplomuddannelse. Hvilke funktioner og/eller kvalifikationer, man får tillæg for aftales lokalt, og det gælder også størrelsen af disse tillæg.

Lokale tillæg i Høje-Taastrup finder du her.

 

Fritvalgsordning

Alle er desuden omfattet af et fritvalgstillæg. Tillægget udgør pr. 1. april 2022 1,38 % af den pensionsgivende løn, og det frie valg består i, at du kan vælge, om du vil have tillægget udbetalt eller indsat i Lærernes Pension A/S.

Som udgangspunkt udbetales tillægget som løn. Hvis du vil ændre tillægget til ekstra pension, skal skolens leder senest en 1. oktober have skriftligt besked. Ændringen vil så ske den første 1. januar derefter.