Børnehaveklasseleder på Grundløn

Overenskomstansat som børnehaveklasseleder på grundløn i folkeskolen

Grundløn for børnehaveklasseledere på grundløn

Alle, der er ansat efter 1. april 2000 er på grundlønssystemet og alle, der 31. marts 2000 var på løntrin 25 eller derunder kom også på grundlønssystemet. Langt de fleste aflønnes på dette system.
Lønnen fremgår af bestemmelserne i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Det er specielt i §§ 3, 4, 5 og 6, bestemmelserne om løn for ansatte i grundlønssystemet findes. Her finder du overenskomsten.

Centralt, og efter de gældende satser, er lønnen aftalt således:

Grundlønnen er løntrin 28 + 2.000 i årligt grundbeløb (31.03.2000). Efter fire års beskæftigelse får du et kvalifikationstillæg, så du kommer på løntrin 31 + 2.000 i årligt grundbeløb. Efter otte års beskæftigelse stiger kvalifikationstillægget, så du kommer på løntrin 33. Efter tolv års beskæftigelse stiger kvalifikationstillægget (pr. 1. april 2019), så du kommer på løntrin 37.

Løntrinssatserne varierer lidt, alt efter hvor i landet du er ansat. I skemaet nedenfor kan du se, hvad løntrinet giver pr. måned som ansat i Høje-Taastrup.

Pr. 1. oktober 2022

Nyansat Grundløn Trin 28 + 4.000

4 års beskæftigelse Trin 31 + 4.000 

8 års beskæftigelse Trin 33 + 2000

12 års beskæftigelse Trin 37 (pr. 1/4-19)

Område 4

29.986,17

31.255,76

31.887,59

33.735,75

Grundbeløbet på 2.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. oktober 2021 på 2.988,04 kr. og 5.976,07 kr. og er begge medregnet i skemaet.

Undervisningstillæg

Per 1. oktober 2022 får du et månedligt undervisertillæg på 1.917,32 kr. per måned, der dækker undervisningstimer efter det ”udvidende undervisningsbegreb” op til og med 835 timer pr. skoleår og erstatter det tidligere timebaserede undervisningstillæg.

Undervisningstillæg
Hvis du har flere end 835 undervisningstimer på et skoleår, får du både som grundlønnet og anciennitetslønnet et tillæg på 134,46 kr. per undervisningstime. 

 

Andre tillæg

Centralt er der aftalt funktionstillæg for en række opgaver. Fx specialundervisning i særlige klasser, tale-/høreundervisning. Her finder du de "Særlige tillæg".

 

Lokalt er der aftalt funktionstillæg og kvalifikationstillæg. Fx for selvstyrende team, til Pædagogisk Diplomuddannelse eller som rekruttering- og fastholdelsestillæg. Hvilke funktioner og/eller kvalifikationer, man får tillæg for aftales lokalt, og det gælder også størrelsen af disse tillæg.

Lokale tillæg i Høje-Taastrup finder du her.

 

Fritvalgsordning

Alle er desuden omfattet af et fritvalgstillæg. Tillægget udgør pr. 1. april 2022 1,38 % af den pensionsgivende løn, og det frie valg består i, at du kan vælge, om du vil have tillægget udbetalt eller indsat i Lærernes Pension A/S.

Som udgangspunkt udbetales tillægget som løn. Hvis du vil ændre tillægget til ekstra pension, skal skolens leder senest en 1. oktober have skriftligt besked. Ændringen vil så ske den første 1. januar derefter.