Arbejdsmiljørepræsentanter

Samling af nyttige links du som AMR kunne have brug for.
Danmarks Lærerforening
Hovedforeningens hjemmeside særligt for AMR.
Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.
APV
Arbejdsmiljøvejviser for undervisnings området.
Love og regler
Love og regler på arbejdsmiljøområdet.
Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning
Et af i alt 11 BAR´er, som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.
Håndbog om psykisk arbejdsmiljø
Arbejdstilsynets håndbog om psykisk arbejdsmiljø.

Vold og trusler: