Kreds 16 Arbejdstid

Skolernes lokale udmøntning 2017/18

Skolernes lokale udmøntning af byrådets samarbejdsgrundlag af 25. februar 2014.

Da byrådet d. 25. februar 2014 vedtog et samarbejdsgrundlag for kommunens folkeskoler, besluttede de samtidigt at skolerne lokalt skulle tage stilling til følgende 11 punkter:

 

A) Årsnorm for arbejdstid

B) Opgaver og varsling af opgaveændringer

C) Tilstedeværelse

D) Tid til forberedelse

E) Tid til tillidsrepræsentant- og arbejdsmiljørepræsentant-arbejde

F) Kombinationsstillinger

G) Senioraftaler

H) Feriefridage

I) Kompetenceudvikling

J) Skolernes fysiske rammer

K) Opfølgning på samarbejdsgrundlag

 

Her følger de enkelte skolers lokale samarbejdsgrundlag / forståelser: (pdf)

 

Borgerskolen  

Charlotteskolen + tillæg til aftalen

Fløng skole

Gadehaveskolen

Hedehusene skole 

Linie 10

Mølleholm skole

Reerslev skole

Selsmoseskolen

Sengeløse skole

Torstorp Skole