Medlem Spørgsmål og svar

Lejrskole

Regler for tidsafregning ved skolerejser og lejrskole.

OK18

Der kom med OK18 en forbedring af honoreringen for deltagelse i lejrskole. Følgende er citat fra forhandlingsprotokollen mellem LC og KL:

"For ansattes deltagelse på lejrskoler er parterne enige om følgende: Deltagelse i lejrskole mv. medregnes i arbejdstiden med 14 arbejdstimer og 10 timers rådighedstjeneste med 1/3 pr. døgn. I stedet for at medregne rådighedstjenesten i arbejdstiden, kan den udbetales med sædvanlig timeløn ved førstkommende lønudbetaling efter registrering. Bemærkningstekst:Rådighedstleneste medregnes med 1 / 3 pr. dogn, uanset om den ansatte tilkaldes til effektiv tjeneste under rådighedstjenesten.

KL og LC er enige om, at der med "pr. døgn" menes fra døgnets begyndelse Id. 00.00 til det efterfølgende døgns begyndelse Id. 00.00. KL og LC er endvidere enige om, at arbejdstid for udrejse- og hjemrejsedage medregnes ud fra konkret optælling, således at der først medregnes op til 14 arbejdstimer og herefter medregnes op til 10 timer med rådighedstjeneste.

Eksempel: Lærere rejser af sted på lejrskole Id. 8.00 om morgenen. Der afregnes ud fra konkret optælling fra Id. 8.00 til Id. 24.00, dvs. 16 timer i alt. De 16 timer afregnes med 14 arbejdstimer og 2 timers rådighedstjeneste. KL og LC er enige om at optage drøftelser om ovenstående lejrskolebestemmelse som følge af eventuel ny EU-lovgivning eller ny EU-retspraksis.

Ændringen vedr. lejrskoler har virkning pr. 1. august 2018."

Læs mere her! (pdf)