Medlem Spørgsmål og svar

Pension

Overenskomstpension er en opsparingspension

 • Arbejdsgiveren indbetaler 17,3% (1993-gruppen dog 19,8%) af den pensionsgivende løn til Lærernes Pensionskasse (LP)

 • Som nyansat modtager du ca. 3 måneder efter første indbetaling en ”velkomstpakke” fra LP. Læs materialet grundigt igennem – og sørg for at udfylde og returnere de nødvendige bilag snrarest muligt. Det kan få store økonomiske konsekvenser for dig, hvis du ikke får det gjort.

 • Forsikringsdel og pensionsafkast er afhængigt af individuelle valg, forrentning og investering. Derfor kan Kreds 16 ikke rådgive i forhold til overenskomstpension.

 • Kontakt Lærernes Pensionskasse, medlemsservice 3917 6821 for rådgivning.

 • Du kan finde relevante oplysninger og få adgang til dit depot via Lærernes Pension 

KREDS 16 KAN IKKE RÅDGIVE OM EFTERLØN.
Rådgivning kan fås ved henvendelse til Lærernes A-kasse, se mere i linket til højre.

_________________________________________________________________________

Tjenestemandspension er en tilsagnspension

 • Lærere mf. i ”den lukkede gruppe” har tilsagn om tjenestemandspension fra Staten.
 • Tjenestemandspension bliver beregnet på baggrund af antal hele pensionsår og indplacering i statens pensionsgivende skalatrin på afskedigelsesdage. Jo flere pensionsår og højere skalatrin – jo større pension.
 • Vær opmærksom på at visse af vore lokalt aftalte løntillæg indgår i pensionsberegningen Det er derfor vigtigt at bevare disse tillæg til afskedigelsesdagen – også selvom denne dag måske blot ligger én måned inde i et nyt skoleår.
 • Kreds 16 har aftalt med Høje-Taastrup kommune, at ved pensionering anvendes den såkaldte "høker-regel". Det betyder, at der ikke indbetales pension af tillæg, men de indgår ved beregning af pensionsløntrin. Hvis tillæggene udgør mere end halvdelen af forskellen mellem 2 løntrin, pensioneres man fra det højeste løntrin.

Kreds 16 kan rådgive vedr. tjenestemandspension og de lokale løntillægs betydning – og tilbyder medlemmerne at lave en skriftlig beregning, så den enkelte får vurderet sine optimale vilkår at gå på pension på.

Ring og få en tid til pensionsrådgivning.

Følgende skal medbringes til Kreds 16, når du ønsker pensionsrådgivning:

 • Seneste lønseddel
 • Aktuel pensionsoversigt
 • Oplysninger om hvilke tidspunkter du ønsker beregning for

www.tjenestemandspension.dk kan du bestille en pinkode.

Når pinkoden er modtaget kan du på samme hjemmeside følge med i din pensionsalder ”fra dag til dag” og udskrive en aktuel pensionsoversigt. Du kan også selv lave en pensionsberegning, men ”siden” er ikke bekendt med eventuelle lokale tillæg, der veksles til pensionsgivende skalatrin.

Overgang fra kommunal løn til pension i staten kan betyde, at pensionen beregnes med udgangspunkt i et andet trin. Det skyldes, at de to lønsystemer ikke udvikler sig ens.

Du kan læse mere om tjenestemandspension på Personalestyrelsens hjemmeside.