Medlem Spørgsmål og svar

Feriefridage

Aftale om afholdelse af feriefridage også kaldet 6. ferieuge.

Hvis der afholdes feriedage fra 6. ferieuge, fradrages 7,4 time pr. dage i årsnormen (på opgaveoversigten).
Byrådet har besluttet i Samarbejdsgrundlaget:

  • at 6. ferieuge kan, hvis forholdene tillader det, afvikles som hele fridage på skoledage.
  • at 6. ferieuge kan indregnes som en generel nedsættelse af årsnormen
  • at 6. ferieuge kan udbetales efter reglerne (årsnormen ændres ikke)
  • at 6. ferieuge kan efter aftale overføres og afvikles i det følgende ferieår.