Medlem Spørgsmål og svar

Feriefridage

Aftale om afholdelse af feriefridage også kaldet 6. ferieuge.

Du har som medarbejder ret til at afholde 5 feriedage (såfremt du har optjent dem) eller få dem udbetalt som løn. 

Ønsker du at få dine feriedage udbetalt skal du senest d. 1. oktober registrere dit ønske i appen "Min løn". Det vil i såfald have betydning for den næste 6. ferieuge der normalt afholdes (men nu udbetales) fra 1. maj - 30. april.

Man skal altså registrere sit ønske senest 6 måneder før. 

 

Såfremt du ønsker at afholde dine feriefridage skal du have optjent retten først. Man optjener retten i kalenderåret inden afholdelse. 

Du skal f.eks. have arbejdet i HTK hele 2022 for at have optjent en fuld 6. ferieuge til afholdeldelse i perioden 1. maj 2023 - 30. april 2024.

Har du kun været ansat i en del af kalenderåret 2022 må du kontakte den administrative medarbejder på din arbejdsplads om hvor mange dage du har optjent.

 

6. ferieuge på opgaveoversigten

Fra ferieåret 2015/16 blev parterne (LC og KL) enige om at man ikke længere bare kan fradrage 6. ferieuge fra årsnormen. 

Det kan med fordel anføres på opgaveoversigten at 6. ferieuge afvikles, men det kan ikke indgå med tidsangivelse da arbejdsgiver og -tager kan ændre mening ifht afholdelse. Det kan med fordel registreres under "andre opgaver" eller lign. sted.

 

Når man afvikler 6. ferieuge, holder man fri fra det arbejde man ellers skulle have lavet i den uge. Dvs. at man f.eks. i en skoleuge både holder fri fra undervisning, forberedelse, møder og andre opgaver. 

Ved opgørelse af arbejdstiden (§12 i a20) vil en 6. ferieuge for en medarbejder på fuld tid udgøre 37 timer.