Medlem Spørgsmål og svar

Barsel

Hvilke varsler skal I overholde? Hvordan kan barslen fordeles mellem mor og far? og mange andre spørgsmål kan du bl.a. læse om her.

Orlov før fødsel

Mor
Som kommende mor har du ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel. 

Du har også ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge og jordemoder. Graviditetsundersøgelser i arbejdstiden skal planlægges, så det er til mindst muligt gene.

Far eller medmor
Som far eller medmor (hvis begge forældre er kvinder) har du ikke ret til lønnet orlov før fødslen.

Orlov efter fødsel

Mor
Som mor har du ret til i 46 ugers orlov efter fødslen, og du har ret til at forlænge din orlov med op til 14 uger. Du har ikke ret til løn eller dagpenge i hele orloven.

  • De første 14 uger efter fødsel: Barselsorlov med løn.

  • De næste 32 uger efter fødsel (forældreorlov): 6 ugers orlov med løn.

  • De sidste 8 eller 14 uger (forlængelse): Ret til fravær, men hverken løn eller dagpenge.
     

Far eller medmor
Som far eller medmor (hvis begge forældre er kvinder) har du ret til i 34 ugers orlov efter fødslen, og du har ret til at forlænge din orlov med op til 14 uger. Du har ikke ret til løn eller dagpenge i hele orloven.

  • De første 14 uger efter fødsel: To ugers barselsorlov med løn.

  • De næste 32 uger efter fødsel (forældreorlov): 7 ugers orlov med løn. Far/medmor kan holde sin forældreorlov i direkte forlængelse af de to ugers orlov med løn og behøver altså ikke at vente til 32 uger efter fødslen.

  • De sidste 8 eller 14 uger (forlængelse): Ret til fravær, men hverken løn eller dagpenge.

 Se evt. grafisk oversigt her. (pdf)

Begge forældre 
Perioden på 32 uger, der kommer 14 uger efter fødslen, kaldes forældreorloven. Her har begge forældre ret til at tage orlov. Far/medmor kan holde sin forældreorlov i direkte forlængelse af de to første ugers orlov.

I har som forældre ret til i alt 6 ugers løn (ud over de 6 ugers løn til mor og 7 ugers løn til far eller medmor) og 32 ugers dagpenge i løbet af forældreorloven. 

I kan dog ikke få løn og dagpenge samtidig, så hver gang I har en uges orlov med løn, mister I retten til en uges orlov med dagpenge. Når I i alt har 19 ugers orlov med løn, har I altså derudover i alt 13 ugers orlov med dagpenge.

Det er op til jer at beslutte, hvordan løn og dagpenge skal fordeles mellem jer, og i hvilke uger en af jer vil have udbetalt løn.

Hvis begge forældre ikke er ansat på samme overenskomst, kan forholdene være anderledes.

 

Bemærkning: Den periode, hvor der er ret til barselsorlov, beregnes fra kalenderdagen efter barnets fødselsdag.

Varsling

Senest 8 uger efter fødslen skal man fortælle sin arbejdsgiver, hvornår man vil starte på arbejde igen efter barselsorloven og lave aftaler hvis man ønsker at udskyde nogle barselsuger. Det gælder både mor og far.

Hvis man har aftalt at udskyde en del af sin barsel til et senere tidspunkt i barnets liv (før barnet fylder 9 år), er der et 16 ugers varsel i forhold til arbejdsgiveren. 

 

Ferie

Man kan aftale at afholde sin ferie i forlængelse af barselsorloven. Mens man er på barselsorlov kan man nemlig ikke afvikle sin optjente ferie. Typisk vil en skolelærer have 5 ugers ferie i forlængelse af barselsorloven – men lad os eller skolen hjælpe med regnestykket.

 

HUSK !!

Under barselsorlov på dagpenge kan man få nedsat fagforeningskontingent, men det skal søges INDEN perioden starter. 
Ansøgning sker direkte i mail til medlemsservice@dlf.org med angivelse af medlemsnummer og kreds (findes på min side)

 

Få hjælp hos os
Læs mere om planlægning af orlov her eller kontakt os på mail eller telefon. Så finder vi et tidspunkt hvor vi sammen kan hjælpe dig med at sammensætte jeres orlov.

Kontingent