Medlem Spørgsmål og svar

Overtid

Regler for overtid og merarbejde.

Der kan på en skole, nemt opstå behov for at en medarbejder påtager sig merarbejde i en periode. Dette ekstraarbejde kan såfremt der ikke justeres/kompenseres andetsteds resultere i overtid når normperioden skal gøres op. 

 

Det er vigtigt at understrege at overarbejde og merarbejde skal være pålagt af ledelsen eller nødvendigt af hensyn til en forsvarlig varetagelse af tjenesten!

 

De timer der ved skoleårets afslutning har oversteget normperiodens samlede arbejdstid godtgøres med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50% eller udbetales med en timeløn +50%.

 

(For medarbejdere på nedsat tid godtgøres afspadsering eller timeløn ikke med 50% med mindre det overstiger den almindelige arbejdstid for fuldtidsbeskæftigede) 

 

NB! Timelønnen beregnes som 1/1924 af årsløn inkl. kvalifikations- og funktionsløn