GF24

Der indkaldes hermed til Danmarks Lærerforening, Kreds 16’s ordinære generalforsamling tirsdag den 19. marts 2024, kl. 16.00 på Linie 10 i festsalen, Parkvej 76, 2630 Taastrup – tidligere Parkskolen

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent (Morten Kvist Refskov modtager valg)

2. Beretning, herunder forslag til udtalelser

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Forslag til budget, herunder kontingentfastsættelse

6. Valg af:

a. Formand (Heidi Yoma Rasmussen modtager genvalg)

b. Kasserer (Casper Christiansen modtager genvalg)

c. 2 medlemmer til kredsens forretningsudvalg (David Qvist modtager genvalg, Line Nykjær Larsen modtager genvalg)

d. 1 kongresdelegeret og 2 kongresdelegeretsuppleanter (David Qvist, Casper Christiansen og Line Nykjær Larsen modtager genvalg)

e. Næstformand (Casper Christiansen modtager genvalg)

f. 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter

g. Fanebærer og fanebærersuppleant

7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden, skal foreligge skriftligt hos formanden på kredskontoret, Valbyvej 4, 2630 Taastrup eller på mail 016@dlf.org senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. tirsdag den 5. marts kl. 12.00.

Medlemmer kan deltage i generalforsamlingen uden tilmelding, MEN tilmelding til spisning skal ske til TR eller på 016@dlf.org senest d. 12. marts kl. 12.00.

I øvrigt henvises til kredsens hjemmeside: www.kreds16.dk

 

Med venlig hilsen


Danmarks Lærerforening Kreds 16
Heidi Yoma Rasmussen
Kredsformand