GF24

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Kreds 16 tirsdag den 19. marts 2024, kl. 16.00 på Linie 10 i festsalen, Parkvej 76, 2630 Taastrup – tidligere Parkskolen

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent (Morten Kvist Refskov modtager valg)

2. Forretningsorden

3. Beretning

4. Forslag om udtalelser

a. Forslag fra kredsstyrelsen: Appel til byrådet om bæredygtig kompetenceudvikling
b. Forslag fra kredsstyrelsen: Åbent brev til byrådet om gode beslutninger og frugtbart samarbejde

5. Regnskab

6. Skolepolitisk målsætning

7. Arbejdsmiljøstrategi og -handleplan for Kreds 16

8. Forslag til vedtægtsændringer

a. Vedtægter for særlig fond

b. Kreds 16's vedtægter

9. Forslag til budget, herunder kontingentfastsættelse

10. Valg af:

a. Formand (Heidi Yoma Rasmussen modtager genvalg)
b. Kasserer (Casper Christiansen modtager genvalg)
c. 2 medlemmer til kredsens forretningsudvalg (David Qvist modtager genvalg, Line Nykjær Larsen modtager genvalg)
d. 1 kongresdelegeret og 2 kongresdelegeretsuppleanter (David Qvist, Casper Christiansen og Line Nykjær Larsen modtager genvalg)
e. Næstformand (Casper Christiansen modtager genvalg)
f. 2 kritiske revisorer (Charlotte Staack Corfitz modtager genvalg, Knud Larsen modtager genvalg) og 2 revisorsuppleanter (Anders Bredsdorff modtager genvalg, Søren Vastring modtager genvalg)
g. Fanebærer (Ingvar Vestergaard modtager ikke genvalg) og fanebærersuppleant

11. Eventuelt

 

Med venlig hilsen


Danmarks Lærerforening Kreds 16
Heidi Yoma Rasmussen
Kredsformand