GF23

Kreds 16 afholdte ordinær generalforsamling tirsdag d. 28. marts fra kl. 16-20.30 på Fløng skole - Fløng Byvej 24, 2640 Hedehusene

Endelig dagsorden (Referatet følger her på siden inden længe)


1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Beretning herunder forslag til udtalelse til Byrådet og brev til skolechefen
4. Regnskaber
5. Forslag til skolepolitisk målsætning
6. Forslag til budget – herunder kontingentfastsættelse
7. Eventuelt

 

Med venlig hilsen


Danmarks Lærerforening Kreds 16
Heidi Yoma Rasmussen
Kredsformand

Bilag til GF23 -