GF20

Heidi Ved Gf20
Der blev afholdt generalforsamling på Borgerskolen d. 29. juni 2020

 

Endelig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning herunder forslag til udtalelser
  • Udtalelse til Byrådet: "Tag vores arbejdsmiljø avorligt!"
  • Åbent brev til Byrådet: "Skoleudvikling kan ikke gennemføres udenom forældre og medarbejdere!"
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
  • Kredsstyrelsen: Forslag til Kreds 16s skolepolitiske målsætning
  • Kredsstyrelsen: Forslag til handleplan for arbejdet med arbejdsmiljø
  • Kredsstyrelsen: Forslag til vedtægtsændringer (§6) 
 5. Forslag til budget - herunder kontingentfastsættelse
 6. Valg af:
  1. Formand og 1. kongresdelegeret (Heidi Yoma Rasmussen modtager genvalg)
  2. Kasserer for kredsen (Casper Christiansen modtager genvalg)
  3. 2 medlemmer til kredsens forretningsudvalg (David Qvist og Alice Falk Sidelmann modtager genvalg)
  4. 2. kongresdelegeret (David Qvist modtager genvalg)
  5. Suppleanter til kongressen (Casper Christiansen og Alice Falk Sidelmann modtager genvalg)
  6. Næstformand (Casper Christiansen modtager genvalg)
  7. 2 kritiske revisorer (Charlotte Corfitz modtager genvalg, Knud Larsen modtager valg)
  8. 2 revisorsuppleanter
  9. Fanebærer og fanebærersuppleant
 7. Eventuelt

OBS! Man kan stille op på generalforsamlingen uden på forhånd at have anmeldt sit kandidatur. 

 

Medlemmer kan deltage i generalforsamlingen uden tilmelding, MEN tilmelding til spisning skal ske til egen TR eller på 016@dlf.org senest d. 22/6.

 

Med venlig hilsen

 

Heidi Yoma Rasmussen

Kredsformand

Danmarks Lærerforening Kreds 16