GF21

Generalforsamling 2021 Online 1 676X320
Kreds 16 afholdte ordinær generalforsamling online (gennem Teams) tirsdag d. 23. marts i tidsrummet 16-19.

På grund af Coronasituationen blev det en virtuel generalforsamling.

Referatet kan læses sammen med resten af bilagene her i boxen til højre...

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
a. Kredsstyrelsen: Forslag til åbent brev til byrådet
5. Forslag til budget, herunder kontingentfastsættelse
6. Eventuelt