GF19

Gf19 1
Kreds 16 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 26. marts 2019 i aulaen på Torstorp skole. Torstorpvej 1, 2630 Taastrup

Endelig dagsorden: (referatet findes i spalten nederst til højre)

 

1. Velkomst og valg af dirigent

 

Generalforsamlingen suspenderes og hovedstyrelsesmedlem Jeanette Sjøberg fortæller om status for foreningens Folkeskoleideal

 

2. Beretning, herunder behandling af såvel skriftlig som mundtlig beretning

 

3. Forslag til udtalelser

Kredsstyrelsen har nedenstående forslag:

a. Arbejdsliv i Fremtidens Skole

b. Skolens udfordringer med økonomien

 

4. Regnskab

 

5. Indkomne forslag

a. Kredsstyrelsen: Kreds 16s skolepolitik

b. Kredsstyrelsen: Arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljøstrategi

c. Kredsstyrelsen: Ændring i Kreds 16s vedtægter, §8 vedr. Valg

 

6. Forslag til budget herunder vedtagelse af kontingent

 

7. Eventuelt