GF22

Skaermbillede 2022 03 15 Kl 153754
Kreds 16 afholdte ordinær generalforsamling tirsdag d. 22. marts kl. 16-20.30 i indskolingens kantine i Læringshuset, Skolebakken 1, 2640 Hedehusene.

Endelig dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Beretning, herunder behandling af såvel skriftlig som mundtlig beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag Kredsstyrelsen har følgende forslag:
a. Kreds 16’s Arbejdsmiljøhandleplan 2022-24
b. Kreds 16’s Lønpolitik
c. Forslag til brev til politikerne

5. Forslag til budget - herunder kontingentfastsættelse

6. Valg af:
a. Formand (Heidi Yoma Rasmussen modtager genvalg)
b. Kasserer (Casper Christiansen modtager genvalg)
c. 2 medlemmer til kredsens forretningsudvalg (David Qvist modtager genvalg, Alice Falk Sidelmann modtager ikke genvalg, Line Nykjær Larsen modtager valg)
d. 1 kongresdelegeret (David Qvist modtager genvalg) og 2 suppleanter til kongressen
e. Næstformand (Casper Christiansen modtager genvalg)
f. 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter
g. Fanebærer og fanebærersuppleant

7. Eventuelt