GF16

Vibeke Gaar Af
Kreds 16's holdt generalforsamling torsdag d. 17. marts 2016 kl. 16.30 i Gadehaveskolens kantine

Den mundtlig beretning der blev fremlagt og kom bl.a. ind på:

 Kommunens økonomi
 Arbejdsforholdene i HTK
 Lokalløn
 Folkeskolereformen
 DLF’s medlemsundersøgelse, herunder medlemmernes tilfredshed
 OK 2018
 Fremtiden

Under beretningen var der en lang debat om lokalløn og at Høje-Taastrup Kommune har opsagt alle forhåndsaftaler og ønsker løndannelse ud fra subjektive kriterier. Mange medlemmer kom opbakning til Kreds 16s lønpolitik.

Følgende udtalelser blev fremlagt:

a) Linie 10’s rolle i ”Uddannelse til Alle”
Vibeke Lynge fremlagde forslaget.

b) Ikke alle veje fører til Høje-Taastrup
Heidi Yoma Rasmussen fremlagde forslaget.

c) Vi ønsker ledelse tæt på kerneopgaven
Casper Christiansen fremlagde forslaget.

Alle fremlagte udtalelser blev enstemmigt vedtaget.

Den mundtlig og skriftlig beretning blev derefter også enstemmigt vedtaget

Heidi Yoma Rasmussen fremlagde regnskaberne for Kreds 16, Særlig Fond og Aktivitets-fonden.

Regnskaberne blev enstemmigt godkendt.

Det indkomne forslag om vedtægtsændringer vedr. beretning blev fremlagt af Vibeke Lynge og understregede, at det kunne betyde ingen skriftlig beretning eller skriftlig beretning hvert år. Med en vedtagelse vil det være op til kredsstyrelsen.
Forslaget blev vedtaget med flertal.

Det indkomne forslag om arbejdsmiljøhandleplan 2016-18 blev fremlagt af Heidi Yoma Rasmussen og der blev bl.a. fremhævet, at erstatningsnævnet afviser sagen, hvis den ikke er anmeldt til politiet.
Længere debat om det problematiske i at anmelde børn til politiet, skolelederne vil ikke.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget.

Dernæst skulle generalforsamlingen vælge formand, kasserer, næstformand m.fl.
Først blev Anders Bredsdorff og Knud Larsen valgt som stemmetællere.

Valg af formand –  Heidi Yoma Rasmussen valgt med akklamation.

Valg af 2. Kongresdelegeret – David Qvist blev valgt.

Valg af ny kasserer – Casper Christiansen blev enstemmigt valgt med akklamation

Valg af 2 forretningsudvalgsmedlemmer – Mette Thorup og David Qvist blev enstemmigt valgt.

Valg af suppleanter til kongressen – Mette Thorup og Casper Christiansen blev enstemmigt valgt.

Valg af næstformand – Casper Christiansen blev valgt.

Valg af 2 kritiske revisorer – Ulla Mikkelsen og Jens Ulrik Christensen blev valgt.

Valg af suppleanter for kritiske revisorer – Knud Larsen og Charlotte Corfitz blev enstemmigt valgt.

Valg af fanebærer – Søren Overby blev valgt

Valg af fanebærersuppleant - Vibeke Lynge blev valgt