Torstorp skole

Tor
Her kan du få et overblik over hvordan den aktuelle udmøntning af lokallønnen anvendes på Torstorp skole 2022

Den samlede mængde lokalløn til lærere og bh.kl.ledere på Torstorp skole udgjorde pr. 1. maj 2022 1.349.960,10 kr. og var fordelt mellem 62 medarbejdere.

 

Som du kan se på ovenstående graf ville den gennemsnitlige lokalløn hvis den blev fordelt ligeligt ud på alle medarbejdere give 21.773,55 kr. til hver.

I stedet har én enkelt medarbejder 36.126,08 kr. I den modsatte ende af skalaen er der 1 medarbejder der slet ikke får noget.

 

Der kan være mange forskellige årsager til differentieret løn, herunder kvalifikationer og arbejdsopgaver, men vi har som samlet lærerkollegie en stor interesse i at forskellene ikke bliver uforklarligt og unaturligt store. 

Kredsen lønpolitik drøftes løbende på kredsstyrelsesmøder, faglige klubber, åbent kredskursus, samt generalforsamling der senest blev genbekræftet og vedtaget i 2018. Du kan læse mere her.