Linie 10

L10
Her kan du få et overblik over hvordan den aktuelle udmøntning af lokallønnen anvendes på Linie 10 i 2022

Den samlede mængde lokalløn til lærere og bh.kl.ledere på Linie 10 udgjorde pr. 1. maj 2022 285.917,95 kr. og var fordelt mellem 8 medarbejdere.

 

Som du kan se på ovenstående graf ville den gennemsnitlige lokalløn hvis den blev fordelt ligeligt ud på alle medarbejdere give 35.739,74 kr. til hver.

I stedet har én enkelt medarbejder 63.917,60 kr. og i den modsatte ende af skalaen er der 1 medarbejder der får 21.400 kr.

 

Der kan være mange forskellige årsager til differentieret løn, herunder kvalifikationer og arbejdsopgaver, men vi har som samlet lærerkollegie en stor interesse i at forskellene ikke bliver uforklarligt og unaturligt store. 

Kredsen lønpolitik drøftes løbende på kredsstyrelsesmøder, faglige klubber, åbent kredskursus, samt generalforsamling der senest blev genbekræftet og vedtaget i 2018. Du kan læse mere her.