Reerslev skole

Ree
Her kan du få et overblik over hvordan den aktuelle udmøntning af lokallønnen anvendes på Reerslev skole 2022

Den samlede mængde lokalløn til lærere og bh.kl.ledere på Reerslev skole udgjorde pr. 1. maj 2022 257.553,3 kr. og var fordelt mellem 16 medarbejdere.

 

Som du kan se på ovenstående graf ville den gennemsnitlige lokalløn hvis den blev fordelt ligeligt ud på alle medarbejdere give 16.097,08 kr. til hver.

I stedet har én enkelt medarbejder 25.517,60 kr. I den modsatte ende af skalaen er der 1 medarbejder der slet ikke får noget.

 

Der kan være mange forskellige årsager til differentieret løn, herunder kvalifikationer og arbejdsopgaver, men vi har som samlet lærerkollegie en stor interesse i at forskellene ikke bliver uforklarligt og unaturligt store. 

Kredsen lønpolitik drøftes løbende på kredsstyrelsesmøder, faglige klubber, åbent kredskursus, samt generalforsamling der senest blev genbekræftet og vedtaget i 2018. Du kan læse mere her.