Skolepolitisk målsætning

Seneste udgave vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 19. marts 2024.

Formålet med at kredsen udformer sin egen skolepolitiske målsætning er dels at have et vedtaget udgangspunkt, der kan bruges i forbindelse med en eventuel genforhandling af den lokale udmøntning af arbejdstidsaftalen med kommunen og dels at skabe et fundament for kredsen, der kan anvendes til at påvirke den kommunale skolepolitik..

Læs kredsens skolepolitiske målsætning her (pdf)