Kreds 16's seniorpolitik

Kreds 16's seniorpolitik

marts 2005

Kreds 16's seniorpolitik

Seniorpolitikken omfatter alle medarbejdere under Danmarks Lærerforenings overenskomst i Kreds 16:

Lærere, børnehaveklasseledere, konsulenter, psykologer og ledere.Seniorpolitikken skal sætte særlig fokus på de ældre medarbejdere og skabe klarhed over de muligheder, der er for at planlægge og tilrettelægge en individuel tilpasset seniorordning.Seniorpolitikken skal medvirke til at sikre:

·         At ældre medarbejdere kan forblive en aktiv og kvalificeret arbejdskraft gennem vedligeholdelse og udvikling af deres evner, færdigheder og erfaringer.

·         At de enkelte skoler og skolevæsnet til stadighed har et redskab til udvikling og forandring.

·         At de ældre medarbejdere får mulighed for at tilrettelægge resten af den aktive karriere på en sådan måde, at deres ønsker om nedtrapning og tilbagetrækning tilgodeses i videst muligt omfang.Kommunen kan med en aktiv seniorpolitik opnå:

·         Fastholdelse af erfaren og velkvalificeret arbejdskraft.

·         Videreformidling af viden til nye og yngre medarbejdere.Medarbejderen kan opnå:

·         En mere tilfredsstillende og overkommelig arbejdssituation i de sidste arbejdsår.

·         En mere glidende overgang til en egentlig pensionisttilværelse.Konkrete handlinger i seniorpolitikken, som Kreds 16 skal arbejde for at gennemføre:

·         MUS samtalen skal fra det 55. år indeholde seniorpolitiske elementer.

·         Seniorer over 60 år skal tilbydes nedsat arbejdstid med delvis lønkompensation, men med opretholdelse af fuld pensionsoptjening/indbetaling i forhold til hidtidig beskæftigelsesgrad.

·         Seniorer tilbydes på lige fod med alle andre mulighed for deltagelse i kurser og opkvalificering af kompetencer.

·         Seniorer tilbydes kommunale seniorkurser, der bl.a. kan indeholde rådgivning vedrørende økonomiske forhold i forbindelse med pensionering.

·         Aldersreduktion til medarbejdere på lederaftale over 60 år.

·         Indførelse af seniordage.