Mølleholmskolen

Moel 2023
Her kan du få et overblik over hvordan den aktuelle udmøntning af lokallønnen anvendes på Mølleholmskolen 2023

Den samlede mængde lokalløn til lærere og bh.kl.ledere på Mølleholmskolen udgjorde pr. 1. maj 2023 1.516.945,80 kr. og var fordelt mellem 74 medarbejdere.

 

Som du kan se på ovenstående graf ville den gennemsnitlige lokalløn hvis den blev fordelt ligeligt ud på alle medarbejdere give 20.499,27 kr. til hver.

I stedet har én enkelt medarbejder 39.700,00 kr. I den modsatte ende af skalaen er der 5 medarbejdere der udelukkende får del i "selvstyrende team-tillæg" på 4700 kr.

 

Der kan være mange forskellige årsager til differentieret løn, herunder kvalifikationer og arbejdsopgaver, men vi har som samlet lærerkollegie en stor interesse i at forskellene ikke bliver uforklarligt og unaturligt store. 

Kredsen lønpolitik drøftes løbende på kredsstyrelsesmøder, faglige klubber, åbent kredskursus, samt generalforsamling der senest blev genbekræftet og vedtaget i 2022. Du kan læse mere her.

Obs - alle beløb er i niveau 1/3 2000