HTK samlet

Htk 2023
Her kan du få et overblik over fordelingen af lokalløn på skoleområdet i hele Høje-Taastrup kommune 2023

Den samlede mængde af midler til lokalløn på skoleområdet udgjorde pr. 1. maj 2023 10.089.396,65 kr. og var fordelt mellem 488 medarbejdere på skolerne i Høje-Taastrup kommune. 

 

I puljen af lokalløn indgår et tillæg for at arbejde i selvstyrende team på 4700 kr. som stort set alle er omfattet af.  Derudover er der mange andre forskellige tillæg for både kvalifikationer eller funktioner i spil.

 

Er du ansat før 1. august 2018 har du stadig andel i den tidligere forhåndsaftale om løn som desværre er opsagt af HTK. Den er nu konverteret til en personlig ordning og optræder på lønseddelen som:

  • Personlig ordning 4.500 kr.
  • Personlig ordning 5.200 kr.

Er du uddannet lærer eller bh.kl.leder og ansat før 1. april 2016, har du tillige et løntrin konverteret som personlig ordning. Det optræder på din lønseddel som:

  • Personlig ordning 1 trin

 

Er du ansat fra d. 1. august 2018 og frem har vi været indvolveret i din lokallønsfastsættelse ved forhandling. Vi har en lønpolitik der tilsiger høj grad af lige løn fordelt på flest mulige, men da det er en forhandling siger det sig selv at de enkelte forhandlinger har givet forskellige resultater. 

Som du kan se på ovenstående graf ville den gennemsnitlige lokalløn hvis den blev fordelt ud på alle 488 medarbejdere give 20.618,03 kr. til hver. 

Kredsen lønpolitik drøftes løbende på kredsstyrelsesmøder, faglige klubber, åbent kredskursus, samt generalforsamling der senest blev genbekræftet og vedtaget i 2022. Du kan læse mere her.

Obs - alle beløb er i niveau 1/3 2000