Borgerskolen

Borgerskolen V2png
Her kan du få et overblik over hvordan den aktuelle udmøntning af lokallønnen anvendes på Borgerskolen

Den samlede mængde lokalløn til lærere og bh.kl.ledere på Borgerskolen udgjorde pr. 1. maj 2020 1.457.587,20 kr. og var fordelt mellem 85 medarbejdere.

 

Som du kan se på ovenstående graf ville den gennemsnitlige lokalløn hvis den blev fordelt ligeligt ud på alle 85 medarbejdere give 17.148,08 kr. til hver.

I stedet har én enkelt medarbejder 48.500 kr. og 9 medarbejdere får udelukkende del i "selvstyrende team-tillæg" på 4700 kr.

 

Der kan være mange forskellige årsager til differentieret løn, herunder kvalifikationer og arbejdsopgaver, men vi har som samlet lærerkollegie en stor interesse i at forskellene ikke bliver uforklarligt og unaturligt store. 

Kredsen lønpolitik drøftes løbende på kredsstyrelsesmøder, faglige klubber, åbent kredskursus, samt generalforsamling der senest blev genbekræftet og vedtaget i 2018. Du kan læse mere her.