Linie 10

Linie 10 2020
Her kan du få et overblik over hvordan den aktuelle udmøntning af lokallønnen anvendes på Linie 10

Den samlede mængde lokalløn til lærere og bh.kl.ledere på Linie 10 udgjorde pr. 1. maj 2020 228.002,20 kr. og var fordelt mellem 9 medarbejdere.

 

Som du kan se på ovenstående graf ville den gennemsnitlige lokalløn hvis den blev fordelt ligeligt ud på alle 9 medarbejdere give 25.333,58 kr. til hver.

I stedet har én enkelt medarbejder 41.093,30 kr. I den modsatte ende af skalaen er der 1 medarbejder der får 18.517,60 kr.

 

Der kan være mange forskellige årsager til differentieret løn, herunder kvalifikationer og arbejdsopgaver, men vi har som samlet lærerkollegie en stor interesse i at forskellene ikke bliver uforklarligt og unaturligt store. 

Kredsen lønpolitik drøftes løbende på kredsstyrelsesmøder, faglige klubber, åbent kredskursus, samt generalforsamling der senest blev genbekræftet og vedtaget i 2018. Du kan læse mere her.