Medlem Pensionister og efterlønnere

Til nye pensionister og efterlønnere

Aktivitetsudvalget i fraktion 4 har udarbejdet en folder til nye pensionister/efterlønnere.

Hent folderen her (pdf)

 

Fortsæt dit medlemskab i Kreds 16, Fraktion 4

 

Dine tidligere kolleger ønsker dig tillykke med, at du nu har valgt at forlade arbejdslivet og dit lærerjob i Høje-Taastrup Kommune.

 

Pensionistlivet er fuld af nye muligheder og tilbud om aktiviteter, der kan være med til at fylde din nye tilværelse. Et af disse tilbud er, at du kan fortsætte dit medlemskab af Danmarks Lærerforening.

 

Ved et fortsat medlemskab af Danmarks Lærerforening, Kreds 16, har du mange fordele, som du kan læse om i denne folder. Det drejer sig både om lokale arrangementer og om generelle tilbud centralt fra DLF.

 

Medlemskab af Kreds 16 Fraktion 4 koster ca. 1.200 kr. om året. Kontingentet kan fortsat trækkes fra på selvangivelsen som kontingent til faglige foreninger, hvis du har været tjenestemandsansat.

 

Læs denne folder og få mere at vide om de fordele, der er ved at forblive som medlem af din fagforening - også når arbejdslivet er slut.

 

 

Kreds 16 for pensionister

Kreds 16’s pensionister har organiseret sig med et AKTIVITETSUDVALG, der vælges hvert år i februar.

 

Det er aktivitetsudvalgets opgave at arrangere de sammenkomster og andre kulturelle arrangementer, som tilbydes medlemmerne i løbet af året.

 

I den grå ramme til venstre kan du se nogle af de arrangementer, som Kreds 16’s pensionister har været inviteret til.

 

I løbet af året er der 3 faste og traditionsrige arrangementer:

 • NYTÅRSTAFFEL i slutningen af januar
 • SOMMER-SKOVTUREN i slutningen af august
 • JULEBRUNCH i starten af december.

 

Desuden inviteres du til 3– 4 andre kulturelle arrangementer i løbet af året

 

 

Fortsat medlemsindflydelse

Hvert 2. år umiddelbart før NYTÅRSTAFLET er der valg til fraktionens Aktivitetsudvalg.

 

Hvert 2. år er der valg af 2 repræsentanter til DLF, Fraktions 4 - Hovedstaden Vest, der bl.a. er med til at vælge

 • 10 fraktion 4-medlemmer til DLFs kongres
 • 44 årsmøderepræsentanter
 • 1 repræsentant, der skal opstilles til DLFs Hovedstyrelse.

 

 

Faste årlige arrangementer

NYTÅRSTAFLET

Afholdes normalt i starten af februar.

Eftermiddagsarrangement

 

SOMMER-SKOVTUREN

Afholdes normalt den sidste torsdag i august.

Heldagsarrangement

 

JULEBRUNCH

Afholdes normalt i starten af december.

 

Eksempler på andre oplevelser

 

 • LBs Kunstgalleri
 • Rundvisning på Hofteatret
 • Besøg i DR-byen
 • Royal Arena
 • Besøg i FN-byen
 • Frihedsmuseet
 • Rundvisning på Chistiania
 • Landbohøjskolens Have

 

Du kan tage din ægtefælle/ledsager med til alle arrangementer, undtaget dog Nytårstaflet.

 

De fleste arrangementer er gratis eller meget billige for medlemmer, mens ægtefæller / ledsagere skal betale arrangementets kostpris.

 

Fordele ved fortsat medlemskab af DLF

Ferieophold - sommerhusleje

Du kan med din familie leje dig ind på foreningens kursusejendomme. Denne mulighed foreligger fortrinsvis i skoleferierne. Find oversigten over kursusejendomme i Folkeskolen og kontakt kursusstederne for nærmere information.

 

Foreningen har 6 sommerhuse til udlejning. De kan fortrinsvis lejes udenfor skoleferierne. Reservation foregår online via DLFs hjemmeside.

 

Seniorkurser

Hver sommer arrangerer DLF 4-5 kurser for fraktion 4-medlemmer.

Kurserne har fagligt og kulturelt indhold og afholdes på foreningens kursusejendomme. Kurserne annonceres i Folkeskolen i februar.

Foreningen dækker rejse og ophold.

 

Nordisk pensionisttræf

Nordisk Lærerorganisationers Samråd arrangerer hver sommer et 5 dages pensionisttræf. Det afholdes på skift i et af de nordiske lande. Du kan læse om tid og sted i Folkeskolen i februar/marts.

  

Folkeskolen og Lærerkalenderen

Som medlem af Fraktion 4 får du fortsat tilsendt FOLKESKOLEN, og hvert år i april/maj kan du hente DLFs Lærerkalender på Kreds 16s kontor.

 

Når du bliver pensioneret skal du huske!

ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Når du bliver folkepensionist har du ret til at modtage ATP. Det foregår normalt helt automatisk, men vær opmærksom på, om du modtager en henvendelse om det.

Penge, der indestår i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, kan efter ønske udbetales fra 60 år.

 

Forsikringer

Vær opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber, bl.a. LB, har nedsat forsikringspræmie for pensionister.

Som pensionist kan du vælge om du vil fortsætte i foreningens gruppelivsforsikring til du fylder 70 år, eller om du vil ophæve den.

 

Efterløn

Er du berettiget til efterløn, skal du i god tid rette henvendelse til dlf-a.

 

Skatteforhold

Det er en god idé at ændre din forskudsregistrering, da dit indtægtsgrundlag ændres.

 

Medlemskort for

Pensionister

Når du pensioneres kan du få et medlemskort fra DLF. Kortet kan give rabatter ved f.eks. entré til museumsbesøg i ind– og udland. Du kan selv printe medlemskortet fra www.dlf.org/min side.

 

Rådgivning

Har du som medlem af fraktion 4 brug for råd og vejledning i foreningsanliggender, bør du henvende dig til kredskontoret.

 

Det samme skal du gøre, hvis du ikke modtager Kreds 16s og Pensionistfraktionens informationer og invitation til medlemsaktiviteter m.v.

 

Du kan selv tjekke dine medlemsinformationer på Kreds 16’s hjemmeside: www.kreds16.dk Klik på Min side øverst på forsiden.

 

Aktivitetsudvalget 2022/23

Bent Christiansen, tidl. Skole- og Institutionscentret

Nina Larsen, tidl. Gadehaveskolen

Sven-Erik Dreisig, tidl. Charlotteskolen

Susanne Nielsen, tidl. Gadehaveskolen

Knud Larsen, tidl. Charlotteskolen

Eva Madsen, tidl. Reerslev Skole

 

Aktivitetsudvalget e-mail: senior16htk@gmail.com

 

 Det er på denne adresse, at du skal tilmelde dig til vore gratis arrangementer.

Tilmelding til arrangementer med betaling skal ske via indbetaling til vores bankkonto.