Medlem Pensionister og efterlønnere

Medlemsfordele som Pensionist

Medlems fordele som Pensionist

Som pensionist kan du fortsat være medlem af Danmarks Lærerforening og nyde en lang række fordele

Som pensioneret medlem bliver du del af fraktion 4, der er for de medlemmer, der er gået på pension eller efterløn. Som medlem af fraktion 4 betaler du kun et reduceret kontingent, både til foreningen og til kredsen. Når du fylder 75 år bliver du kontingentfri.

Råd og vejledning

Hvis du som pensioneret medlem har brug for råd og vejledning, skal du henvende dig til din lokale kreds. Kredsen inddrager Danmarks Lærerforenings sekretariat, hvis det er nødvendigt.

Stemmeret og indflydelse

Du har stadig stemmeret og kan påvirke debatten og beslutningerne i din lokale kreds. På den måde har du stadig indflydelse på foreningens politik og dens forhandlere.
Fraktion 4 har et medlem i hovedstyrelsen og 10 delegerede i kongressen. Du er med til at vælge både hovedstyrelsesmedlemmet og de delegerede, og du kan selv vælges til tillidsposter i foreningen. I hovedstyrelsen har hovedstyrelsesmedlemmet fra fraktion 4 ikke stemmeret i sager, der omfattes af foreningens aftaleret - bortset fra sager, der omfattes af foreningens generelle aftaleret på det statslige område.
Ved urafstemningerne i KTO-regi har ingen af fraktion 4´s medlemmer stemmeret.

Forhandling af pension

Danmarks Lærerforening er din forhandlingsberettigede organisation. Når foreningen forhandler løn, kan det have en afsmittende virkning på din pension.

Medlemsbladet Folkeskolen

Du modtager medlemsbladet hver uge, du kan benytte foreningens Sinatur hoteller, leje foreningens feriehuse og optage medlemslån. Desuden kan du deltage i foreningens seniorkurser.

Ferie- og rekreationsophold

Du og din familie kan holde ferie på et af de dejlige Sinatur hoteller. Denne mulighed gælder fortrinsvis i skoleferierne. Du kan få nærmere oplysning om priser m.m. ved at henvende dig direkte til Sinatur.
Du kan også søge Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse om tilskud til et rekreations ophold.

Feriehuse

Foreningen råder over seks feriehuse, som du kan leje med pensionist rabat.

Seniorkurser

Hver sommer arrangerer Danmarks Lærerforening kurser for pensionerede medlemmer. Kurserne holdes på Sinatur hotellerne. Ægtefæller, der ikke selv er medlemmer af foreningen, kan deltage mod betaling af en forhøjet kursusafgift. Se de aktuelle kurser via linket til højre.

Bevar din skolekom-adresse

Som pensionist/efterlønner kan du bevare din tilknytning til skolekom-netværket og din skolekom-mailadresse.
For at kunne benytte tilbuddet skal følgende to betingelser være opfyldt: 1) Du skal inden for det seneste år have arbejdet på en folkeskole og haft en skolekomadgang der.
2) UNIloginnet på institutionen skal være knyttet til dit CPR-nummer.
Tjek, om du opfylder betingelserne ved at logge ind på skolekom.dk med det hidtidige login.

Nordisk pensionisttræf

Nordiske Lærerorganisationers Samråd, NLS, arrangerer hvert år et pensionisttræf af fem dages varighed. Træffet afholdes på skift af de nordiske lærerorganisationer. Foreningen yder et mindre rejsetilskud. Du kan læse om pensionisttræffene i medlemsbladet i februar/marts måned.

Udlejningsboliger

Den Selvejende Institution Teglgården ejer 18 boliger med i alt 35 lejemål. Boligerne ligger i naturskønne omgivelser i Middelfart kommune og pensionerede medlemmer af Danmarks Lærerforening har fortrinsret i forbindelse med leje af disse. Du kan læse mere om boligerne her.