Medlem Pensionister og efterlønnere

Kontingent for fraktion 4

Som pensionist/efterlønner betales kontingentet for 1 år af gangen.
Kontingentet for 2022 er 1.260,00 kr.  for hele året.
 

Kontingentet opkræves centralt i DLF ultimo december til betaling 2. januar.