Medlem Arbejdsliv

Psykologhjælp i HTK

Ansatte i HTK kan få psykologhjælp i forbindelse med:​​

  1. Arbejdsrelateret ulykke
  2. Arbejdsbetinget stress, behandling af andre arbejdsrelaterede situationer, tilfælde af privat karakter (betales af arbejdspladsen)
  3. ​​Du kan få bevilget krisepsykologhjælp ved en akut opstået arbejdsulykke af psykisk karakter. Det kan fx være en traumatisk hændelse, vold eller trusler. Det skal være af en sådan tyngde, at den psykiske førstehjælp på arbejdspladsen ikke er tilstrækkelig.

I alle tre tilfælde skal du gå gennem din leder, for at få psykologhjælpen.

 

Psykologhjælp betales af den enkelte institution/afdelings eget budget. Det betyder, at en leder, med baggrund i den værdibaserede personalepolitik, kan beslutte, at tilbyde en medarbejder psykologbistand. Lederen skal sikre ligebehandling. Dvs. at hvis lederen beslutter at bevilge psykologbistand til én medarbejder, skal dette også tilbydes andre medarbejdere i lignende situationer.

Krisepsykolog eller psykologhjælp ved arbejdsbetinget stress og behandling af problemer forårsaget af arbejdsrelaterede situationer er skattefrit.

Medarbejderen vil, efter henvendelse til Trekantens sekretariat, blive kontaktet hurtigst muligt, dog inden for 2 timer for at aftale tid. Der kan tilbydes akut krisehjælp hurtigst muligt og senest indenfor 12 timer.

Medarbejder tilbydes op til 5 sessioner (5 timer).

Som udgangspunkt foregår konsultationerne i Psykologcentret Trekanten, Vester Voldgade 111, 3. sal, 1552 Kbh. V. I tilfælde af en debriefing kan det aftales, at psykologen kommer ud til arbejdspladsen.

Psykologen vil give lederen en tilbagemelding om, hvilke punkter lederen kan hjælpe/være opmærksom på i forhold til medarbejderen.

Tilbagemeldingen bliver aftalt og koordineret med den ansatte inden psykologen taler med lederen. Det sker senest mellem 4. og 5. konsultation.

Hjælp gennem Kreds 16:

Du kan som medlem af Kreds 16 altid henvende dig på vores mail 016@dlf.org ved spørgsmål omkring dit arbejdsmiljø – eller du kan henvende dig inden for vores telefontid på tlf: 43 52 45 60

Hjælp gennem DLF:

Hvis du har problemer på din arbejdsplads, kan du benytte dig af rådgivningsordningen i Danmarks Lærerforening.

Du kan bestille tid til en samtale med en af konsulenterne ved at bruge e-booking eller ved at ringe på telefon 33 69 63 00. Der kan periodevis være ventetid. Se mere her! 

 

Når du bliver ringet op, hjælper konsulenten dig med at blive mere klar over, hvad der er vanskeligt på dit arbejde. Samtalen skal være med til at afdække problemet og konsulenten har mulighed for at henvise dig til en psykolog eller psykoterapeut i nærheden af, hvor du bor.

Konsulenterne i Rådgivningen har tavshedspligt og giver ikke oplysninger videre uden dit samtykke.