Medlem Arbejdsliv

Arbejdsskader i HTK

Skulle du være så uheldig at komme ud for en arbejdsulykke, så kontakt straks din AMR. Din AMR ved hvordan det skal registreres.

Arbejdsulykke

En personskade, der sker i forbindelse med arbejdet. Skaden er enten fysisk eller psykisk og sker pludseligt. Påvirkningen kommer med det samme eller inden for fem dage efter ulykken. Den efterfølgende påvirkning kan være sygefravær, smerter, behandlingskrævende m.m.

•Eksempler: Løfteskade, verbalt overfald, syrestænk på huden, stikskade, faldskade, flækket øjenbryn.

Registrering af mindre hændelse

En mindre hændelse som opstår i forbindelse med arbejdet, men som er af mindre karakter. I forbindelse med en mindre hændelse vil der ikke være sygefravær, ligesom hændelsen ikke er behandlingskrævende efterfølgende hos læge, tandlæge, skadestue, fysioterapeut m.m.

•Eksempler: Et blåt mærke efter fald, ramt af genstand på kroppen, verbal overfusning, niv, slag, kortvarigt ondt i armen efter løft.

Arbejdsmiljøgruppen skal anmelde ulykker i SafetyNet under A-skade, og kan registrere mindre hændelser i SafetyNet, enten som fysiske hændelser eller psykiske hændelser.

Erhvervssygdom

En sygdom eller sygdomslignede fysisk eller psykisk tilstand, hvor symptomerne udvikler sig over tid. Sygdommen skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene og kommer af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. 

•Eksempler: Eksem, nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser, tilbagevendende smerter, overdreven træthed. ​

Anmeldelse sker via egen læge, som skal have en begrundet mistanke om, at sygdommen har årsagssammenhæng med arbejdet som ansat i Høje-Taastrup Kommune. Lægen anmelder direkte til Arbejdsskadestyrelsen. Anmeldelsen kan også ske gennem fagforening.