Tjenestemænd

  • Arbejdsopgaver

    Sti: https://kreds16.dk/kreds-16/forretningsudvalget/arbejdsopgaver 8. oktober 2014

    Arbejdsopgaver som fordeles i FU:

  • GF18

    Sti: https://kreds16.dk/kreds-16/generalforsamling/gf18 8. januar 2018

    Kreds 16 afholdt generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2017 kl. 17.00 - 21.00 i Gadehaveskolens kantine.

Udvalgte emner