Kreds 16 Forretningsudvalget

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaver som fordeles i FU:

Sagsbehandlingen indenfor:

 • Orlov (barsel, uddannelse og andet)
 • Pensionsberegninger for tjenestemænd
 • Lønsedler og lønoplæg
 • Personsager (afsked, konflikter, sygdom etc.)
 • Arbejdstid (skoleaftaler, medlemshenvendelser)
 • Sparring med TR

Fagpolitisk arbejde:

 • Deltagelse i møder i Hovedstaden Vest indenfor arbejdsmiljø, pædagogik, løn samt formand/næstformandsmøder
 • Udarbejde strategier indenfor pædagogisk udvikling, til udvikling af arbejdsmiljø, i forhold til lokalløn og arbejdstid
 • Forhandling af arbejdstid og løn
 • Analysere sammenhænge fx i forhold det kommunale budget og udgiftsniveauet i folkeskolen.
 • Udarbejdelse af høringssvar
 • Aktioner i forbindelse med valg, overenskomstforhandlinger og lign.

Synlighed:

 • Deltagelse i møder i faglig klub
 • Kredskursus for medlemmer
 • Hjemmesiden
 • Læserbreve / artikler / Nyhedsbrev

Andet:

 • Planlægning af kredsstyrelsesarbejdet
 • Administrativt arbejde
 • Huset, Valbyvej 4