Kreds 16 Forretningsudvalget

Arbejdstid som FU-medlem

Arbejdstid formand:

Formandsjobbet er et fuldtidsjob men kan ikke placeres i faste tidsrammer, nogle uger er der rigtig meget arbejde og i andre er der større mulighed for enten at møde senere eller gå hjem tidligere hjem. Arbejdet er fleksibelt, møder ligger mellem 8 og omkring 17, men forberedelse kan ske på kontoret eller hjemme.

Formanden skal også være at træffe på kredskontoret, da vedkommende er en del af sagsbehandlingen, men fast træffetid er ikke muligt på grund af skiftende møder.

Formanden forsøger at friholde det fælles FU-tilstedeværelsestidspunkt. Fredag friholdes indtil kl. 15 til møder på kredskontoret.

Deltagelse i konferencer omkring 2-4 gange årligt samt DLF’s kongres.

En væsentlig del af formandens arbejde er arbejdet i sektorudvalget og hovedudvalget med diverse underudvalg.
Derudover deltager formanden på lige fod i FU’s arbejdsopgaver

Arbejdstid FU-medlem:

Fredag friholdes til kredsstyrelsesmøde/TR-møde, ad hoc grupper, FU og andet 8-17

En ugentlig dag på kontoret med telefonvagt, sagsbehandling og arbejde med de ansvarsområder, det enkelte FU-medlem har.

Deltagelse i møder med HTK, i DLF eller i det regionale samarbejde i Hovedstaden Vest forekommer jævnligt udenfor disse tidsrum. Deltagelse i konferencer 1-2 årligt.

Fleksibilitet i arbejdet er en væsentlig faktor.