Kreds 16 Forretningsudvalget

Frikøb og aflønning

Frikøb:

Formand / fællestillidsrepræsentant (FTR) er fuldtidsfrikøbt af Høje-Taastrup Kommune.

Kasserer har et bruttofrikøb betalt af Kreds 16 på 1025 timer (Netto 991 timer) indtil 31/7 2024. 

Fra 1/8 2024 sidestilles kassererens frikøb med de resterende forretningsudvalgsmedlemmer.

Øvrige forretningsudvalgsmedlemmer har et bruttofrikøb betalt af Kreds 16 på 875 timer (netto 764 timer). 

Aflønning af Forretningsudvalgsmedlemmer

Formanden og forretningsudvalgsmedlemmerne ydes et fast månedligt beløb, som reguleres med reguleringsprocenten.

Formand                                    9.021 kr./md. (31/3 2000 niveau) (nutidskroner 13.684,60)

Forretningsudvalgsmedlemmer  4.251 kr./md. (31/3 2000 niveau) (nutidskroner 6.448,64)

Der udbetales endvidere pension og særlig feriegodtgørelse.

Alle honorargivende poster, der skyldes repræsentation af Kreds 16, modregnes Kreds 16’s udgift til ydelser. ( FTR-løn)

 

Vedtaget af generalforsamlingen 19. marts 2024