Linie 10

Lilie 1
Her kan du få et overblik over hvordan den aktuelle udmøntning af lokallønnen anvendes på Linie 10 i 2021

Den samlede mængde lokalløn til lærere og bh.kl.ledere på Linie 10 udgjorde pr. 1. maj 2021 187.517,95 kr. og var fordelt mellem 8 medarbejdere.

 

Som du kan se på ovenstående graf ville den gennemsnitlige lokalløn hvis den blev fordelt ligeligt ud på alle medarbejdere give 23.439,74 kr. til hver.

I stedet har én enkelt medarbejder 28.400,00 kr. og i den modsatte ende af skalaen er der 1 medarbejder der får 18.517,60 kr.

 

Der kan være mange forskellige årsager til differentieret løn, herunder kvalifikationer og arbejdsopgaver, men vi har som samlet lærerkollegie en stor interesse i at forskellene ikke bliver uforklarligt og unaturligt store. 

Kredsen lønpolitik drøftes løbende på kredsstyrelsesmøder, faglige klubber, åbent kredskursus, samt generalforsamling der senest blev genbekræftet og vedtaget i 2018. Du kan læse mere her.