Dagpenge

 • Medlemmer

  Sti: https://kreds16.dk/links-og-medier/medlemmer 28. august 2017

  Samling af nyttige links du som medlem kunne have brug for.

 • Løn i ferier (nyansat)

  Sti: https://kreds16.dk/medlem/spoergsmaal-og-svar/loen-i-ferier-nyansat 8. oktober 2014

  Som nyuddannet vil du opleve, at du står i et vadested mellem SU og løn. Læs her, hvordan du skal forholde dig

 • Ferie

  Sti: https://kreds16.dk/medlem/ferie 1. juli 2016

  Der er trådt en nye ferielov i kraft, det betyder at der nu optjenes samtidighedsferie.

 • Barsel

  Sti: https://kreds16.dk/medlem/spoergsmaal-og-svar/barsel 14. april 2023

  Hvilke varsler skal I overholde? Hvordan kan barslen fordeles mellem mor og far? og mange andre spørgsmål kan du bl.a. læse om her.

Udvalgte emner