Strejkevarsel

Forligsmanden har udsat konflikten med 14 dage.

Kære medlem.

Hovedforeningen har i dag udtaget en stor del af kreds 16s medlemmer til evt. strejke i april. Det drejer sig om overenskomstansatte lærere og bh.kl.ledere på Borgerskolen, Charlotteskolen, Fløng Skole, Gadehaveskolen, Hedehusene Skole, Mølleholmskolen, Reerslev Skole, Selsmoseskolen, Sengeløse Skole og Torstorp Skole.

Medlemmerne på Flønghuset, Linie 10 og på rådhuset er ikke omfattet af strejkevarslet.

Vi håber naturligvis at det bliver muligt for parterne at finde hinanden i forligsinstitutionen inden en konflikt når at blive effektueret.

Vi afventer selvfølgelig også KLs udspil. De er samlet til møde i morgen, hvor det forventes at de aftaler om en evt. lockout skal være modsvaret.

Hvis du som medlem har spørgsmål til den kommende tid er vi naturligvis til rådighed for hjælp.

Du kan med fordel holde dig opdateret på foreningens hjemmeside og under "Konflikt ABC" samme sted. (den opdateres jævnligt)