HTK indgår samarbejde med LEGO om ny skole

853073 1750 2400 0 103 2425 1675 2
Høje Taastrup kommune har taget kontakt til LEGO education i forbindelse med det nye skolebyggeri i NærHeden.

Nye vinde blæser om skolen der skal bygges i NærHeden. Lærerne på Hedehusene Skole og Charlotteskolen er i dag blevet orienteret af skolechef Flemming Ellingsen om de tanker, der ligger bag samarbejdet mellem LEGO Education og Høje-Taastrup Kommune. 
Formand for Kreds 16, Heidi Yoma Rasmussen var med da lærerne blev orienteret.

Formanden udtaler: ”Kreds 16 modtog informationen om det kommende samarbejde med en blanding af optimisme og skepsis. Vi understreger, at det vil være en ekstra opgave for de lærere, der bliver en del af projektet. Vi kan se potentialet i et forpligtende samarbejde mellem lærerne, som hverdagens eksperter, og de øvrige parter i projektet. Ideen om at skabe mulighed for mere laboratoriearbejde, projektorienterede arbejdsformer og koblingen til forskning er spændende. Det er vores klare forventning, at Kreds 16 sammen med de berørte lærere indgår i det videre forløb. Projektets succes afhænger af, at lærerne kan opnå medejerskab af projektet.”

Kreds 16 indgår gerne konstruktivt i samarbejdet, med det formål at være medudvikler af fremtidens undervisning og skabe en fantastisk skole til glæde for NærHedens elever.
Kreds 16 vil derfor følge skoleudviklingsprojektet tæt og har høje forventninger til samarbejdet.

SAMMEN GØR VI EN GOD SKOLE BEDRE.

Se artikel i lokalavisen mandag d. 29. august 2016.

Emner

Målgruppe