Udtalelser fra Generalforsamlingen

Følgende udtalelser blev besluttet på Kreds 16s ordinære generalforsamling d. 12. marts 2015