Ferie uden ret til løn

Overgangsordning Ferie
Som nyansat i Høje-Taastrup Kommune vil du opleve, at du ikke har ret til løn i ferien. Læs her, hvordan du skal forholde dig

 

Optjening af ferie i en overgangsperiode

Ferierne i Høje-Taastrup kommune er placeret med 3 uger i juli måned 1 uge i oktober (uge 42) og 1 uge i februar (uge 8).

Optjening af ferie følger normalt kalenderåret, mens afholdelse af ferie følger ferieåret, som går fra 1.maj til 30. april.

OBS! Da vi lige nu står i en overgangsordning mellem de gamle ferieregler og den nye ordning (1. sept. 2020), kan det være svært at bevare overblikket.

Den ferie du har ret til at afholde i perioden 1. maj 2019 til 31.- marts 2020 er optjent i kalenderåret 2018. Var du ikke ansat i HTK har du måske et feriekort med fra en tidligere arbejdsgiver. 

Den ferie du har ret til at afholde i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020 er optjent i et forkortet optjeningsår (1. januar 2019 til 31. august 2019). Var du ikke ansat i HTK har du måske et feriekort med fra en tidligere arbejdsgiver. 

Den ferie du optjener i perioden 1. sept. 2019 til 31. august 2020 bliver indefrosset i en feriefond og udbetalt i forbindelse med pensionering.

Samtidighedsoptjening og afholdelse af ferie går i gang 1. september 2020.

 

Du kan på skolens kontor få undersøgt om du har ret til løn i ferien.


Hvis du er medlem af a-kassen, kan du melde dig ledig i disse perioder og få understøttelse. (Følg vejledningen hos dlf/a)
OBS!!! Man kan ikke melde sig ledig med tilbagevirkende kraft, så sørg for at melde dig ledig på 1. feriedag hos jobcenteret!

Hvis du har arbejdet som lærer/børnehaveklasseleder i en anden kommune, kan du have et feriekort, som skal dække de uger hvor du ikke har ret til ferie med løn.