Formandens beretning GF2020

Kredslogo
Kreds 16 afholder generalforsamling den 24. marts på Borgerskolen fra kl. 16.

Læs formandens beretning her.

Målgruppe