Politikker

Skolepolitisk målsætning

Kreds 16s skolepolitiske målsætning

Lønpolitik

Kreds 16's seniorpolitik

Arbejdsmiljøpolitik

Vedtaget af kredsstyrelsen 18. november 2011